Algoritmen på topplista över utlånande böcker

Algoritmen på plats 39 av 100 av mest utlånade böcker

Skojigt att se att jag verkar ha en trogen läsarbas i Kungälv, Stenungssund, Tjörn, Ale, Lilla Edet och Öckerö. Låg placerad på plats 39 av de mest utlånade E-böckerna. Tack till alla er som lånat och läst.