Hedström & Falk bildades 1992 av Per-Martin Hedström och Maria Falk. Företaget har genom åren arbetat med styrelseuppdrag, konsultverksamhet, marknadsföringsmaterial samt försäljning av handdatorer.

Per-Martin Hedström arbetar idag som konsult på deltid. Han har en lång erfarenhet från ledande befattningar i både små och stora företag. Teknisk bakgrund inom telekommunikation samt både tjänster och produkter inom säkerhetsområdet. Per-Martin har byggt upp helt nya organisationer, expanderat existerande affärsverksamhet samt genomfört ett antal omstruktureringar av befintlig verksamhet. Han har även internationell erfarenhet med utlandstjänstgöring i både Hong Kong / Kina och USA.

Per-Martin Hedström
Mobil: +46 70 266 00 68
E-post: p-m.hedstrom@hfinfo.se