5 år som författare

5 År som "författare"

Det är nu drygt fem år sedan jag gav ut min första bok. Böcker och E-böcker har beställts och vissa biliotek har även lånat ut mina böcker (E-bok). Så här fördelar sig beställda och utlånade böcker över åren.

Läs mer om mina böcker på www.hfinfo.se