Konsult

Per-Martin Hedström - Konsult

Per-Martin Hedström arbetar idag sm konsult. Han har en lång erfarenhet från ledande befattningar i både små och stora företag. Teknisk bakgrund inom telekommunikation och både tjänster och produkter inom säkerhetsområdet. Per-Martin har byggt upp helt nya organisationer, expanderat existerande affärsverksamhet samt genomfört ett antal omstruktureringar av befintlig verksamhet,  . Han har även internationell erfarenhet med utlandstjänstgöring i både Hong Kong / Kina och USA.

 

Per-Martin Hedström - Erfaren konsult för utveckling av affärsplaner

Konsult – Affärsplan och affärsutveckling

ALMI definierar Affärsplan som “Affärsplanen är en mall som på ett strukturerat sätt beskriver hur du tänker arbeta med ditt företag i framtiden”.

En klok liknelse är “utan karta kommer den som springer fortast mest fel”. Tyvärr är det ofta så vi hanterar problem i företaget, “spring fortare”, och så hoppas vi att det löser problemet.

Istället bör stanna upp och arbeta om sin affärsplan. Affärsplanen är ju kartan som ni ska springa efter. Ju bättre karta desto större chans att komma i mål.

Per-Martin Hedström - Erfaren konsult inom verksamhetsutveckling

Konsult – Verksamhetsutveckling

Förvaltning. Säkerställa ett bra och tydligt ledarskap, även när vakanser uppstår i befintlig organisation

Utvärdering. Utvärdering av befintliga processer och organisation för att identifiera förbättringsområden.

Effektivisering. Förbättring av processer och organisation för att upprätthålla bästa möjliga effektivitet

Per-Martin Hedström - Erfaren konsult inom säkerhet och kontinuitetshantering

Konsult – Säkerhet & kontinuitetshantering

Säkerställ överlevnad på lång sikt genom en genomarbetad kontinuitetsplanering. Börja med en affärskonsekvensanalys för att förstå vilka områden som starkast påverkar ditt företag.

Därefter gör man en riskanalys följt av ett anpassad skadeförbyggande arbete och en katastrofplanering som hanterar det som inte får ske.